Πρόεδρος: Μισαηλίδης Αριστόβουλος

Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Δήμα Κωνσταντίνα

Γενικός Γραμματέας: Χρυσοχόου Παναγιώτης

Γενικός Αρχηγός: Μπεχράκης Σταύρος

Ειδικός Γραμματέας: Κατσούλης Σταύρος

Ταμίας: Παύλου – Παπαγεωργίου Ελευθερία

Έφορος Οικονομικής Διαχείρισης: Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Μέλη:  

Κοκαλιάρης Ιωάννης

Κοκκινάκης Διονύσιος

Μπελίτσης Κωνσταντίνος

Τιγκηράκης Παναγιώτης – Αχιλλέας

Τσάκωνας Αθανάσιος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Τσιάπης Παναγιώτης

Τσάμης Πρόδρομος

Γαλατάς Απόστολος

Λάζαρης Βασίλειος

Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος