Πρόεδρος: Μισαηλίδης Αριστόβουλος

Αντιπρόεδρος Διοικητικού: Μιχαηλίδης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Οικονομικών: Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας: Χρυσοχόου Παναγιώτης

Γενικός Αρχηγός: Παπαδάκος Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας: Κατσούλης Σταύρος

Ταμίας: Παύλου – Παπαγεωργίου Ελευθερία

Έφορος Οικονομικής Διαχείρισης: Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Μέλη:  

Δήμα Κωνσταντίνα

Κοκαλιάρης Ιωάννης

Κοκκινάκης Διονύσιος

Μπελίτσης Κωνσταντίνος

Μπεχράκης Σταύρος

Τιγκηράκης Παναγιώτης – Αχιλλέας

Τσάκωνας Αθανάσιος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Τσιάπης Παναγιώτης

Τσάμης Πρόδρομος

Γαλατάς Απόστολος

Λάζαρης Βασίλειος

Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος