Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 η Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ., με θέμα τον Ορισμό Προσωρινής Επιτροπής για σύσταση ΚΑΕ, βάσει του Ν. 2729/99 (με τις τροποποιήσεις).

Ομόφωνα ψηφίστηκε η πενταμελής επιτροπή να απαρτίζεται από τους κ.κ. Χ. Βουζουνεράκη, Π. Συρίγος, Π. Τιγκηράκης, Κ. Μπελίτσης και Π. Αναστασάκος.

Το Δ.Σ. του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.