Σε συνέχεια της από 2/8/2017 ανακοίνωσης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους του Πανιωνίου, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας ΚΑΕ Πανιώνιος είναι 240.000 ευρώ και αντιστοιχεί σε 240.000 μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν με e-mail την ποσότητα των μετοχών που θέλουν να δεσμέυσουν, ώστε να τους δοθεί ο αντίστοιχος τραπεζικός λογαριασμός.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-9343723
e-mail: info@pgss.gr