Καλούνται τα Τακτικά και Ταμειακώς ενήμερα Μέλη του Συλλόγου, βάσει του Καταστατικού σε  Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Συζήτηση και αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων
  3. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. .

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο.

Νέα Σμύρνη 25/01/2020

 

Για τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Άρης Η. Μισαηλίδης