Προκηρύσσεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, λόγω της ανάγκης άμεσης προσαρμογής του Συλλόγου μας στις οδηγίες της Γ.Γ.Α.

Καλούνται τα Τακτικά και Ταμειακώς ενήμερα Μέλη του Συλλόγου, βάσει του Καταστατικού στη Συνέλευση αυτή.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών

Η Ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.00 – 17.00 στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα (προσέλευση ενός ατόμου κάθε φορά, θερμομέτρηση κλπ)

Νέα Σμύρνη 28/11/2020

Για τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Άρης Η. Μισαηλίδης