Το Δ.Σ. Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. με την από 12/3/2021 απόφασή του, έχοντας υπόψη του το Νόμο 4778/2021 (άρθρο 45) και τις υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας, ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών (που είχαν αρχικώς προγραμματιστεί για την 9-12-2020 και αναβλήθηκαν) τη Δευτέρα 19/4/2021 και ώρα 12:00 έως 18.00 μ.μ., με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, όπως ο νόμος ορίζει, μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος  με την ονομασία «ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Ο ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και όλες οι σχετικές  διαδικασίες της ψηφοφορίας θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το Ν. 4778/2021 (άρθρο 45), το Ν.2725/99) όπως αυτός ισχύει σήμερα (Ν. 4726/2020), τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία και το καταστατικό του Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις που θα αφορούν στο δικαίωμα ψήφου, στις υποψηφιότητες, μαζί με αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καθώς και όλα τα σχετικά θέματα, όπως ο Νόμος ορίζει.

Το Δ.Σ. του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.