Ενημερώνουμε ότι όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος, Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να το δηλώνει εγγράφως στη Γραμματεία του Συλλόγου, καθημερινά 10.00 με 13.00, καθώς και μέσω email στη γραμματεία του Συλλόγου (info@pgss.gr) το αργότερο έως 13-4-2021.

Απαραίτητα στοιχεία είναι το Πατρώνυμο, το ΑΦΜ και το email, για κάθε υποψήφιο.