Υπενθυμίζουμε στα Μέλη του Συλλόγου μας ότι το αργότερο μέχρι τις 08/04/2021 πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και να έχουν αποστείλει στο info@pgss.gr ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΑΦΜ – email, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εκλογική διαδικασία καθώς και στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 19/04/2021 μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Όσον αφορά τις υποψηφιότητες, η λήξη των δηλώσεων είναι στις 13/04/2021.

Από τις παραπάνω ημερομηνίες δεν επιτρέπεται, από τον Νόμο και το Καταστατικό, καμία παρέκκλιση.