ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα Τακτικά και Ταμειακώς ενήμερα Μέλη του Συλλόγου, βάσει του Καταστατικού σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  2. Οικονομικός Απολογισμός Φεβρουάριος 2020 – Μάρτιος 2021
  3. Διοικητικός Απολογισμός Φεβρουάριος 2020 – Μάρτιος 2021
  4. Λογοδοσία και απαλλαγή από κάθε ευθύνη Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής
  5. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών (εκλογή Προέδρου, εκλογή νέου ΔΣ και εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής)

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Νέα Σμύρνη 06/04/2021

 

Για τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ.
Ο Πρόεδρος

 

Άρης Η. Μισαηλίδης