Μετά τη ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα:

Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού:
ΝΑΙ

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού:
ΝΑΙ

Εκλογή Προέδρου Δ.Σ.:
Μισαηλίδης Αριστόβουλος: 69
Κοκκινάκης Διονύσιος: 45

Εκλογή Μελών Δ.Σ.:
Βέλλης Νικήτας: 84
Μπεχράκης Σταύρος: 54
Κομνηνίδης Αλέξιος: 53
Ντάντος Θεόδωρος: 51
Μαριδάκη Μαρία: 48
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος: 41
Μιγόπουλος Νικόλαος: 39
Παύλου-Παπαγεωργίου Ελευθερία (Τούλα): 39
Δήμα Κωνσταντίνα: 38
Κατσούλης Σταύρος: 37
Λάζαρης Βασίλειος: 27
Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος: 23

Εκλογή Μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής:
Αναγνωστοπούλου Μαρία-Γαβριέλα: 58
Κοκαλιάρης Ιωάννης: 41
Σακελλαριάδης Λάμπρος: 41
Κάλφας Αθανάσιος: 36
Τζελέφας Ευάγγελος: 19

 

Εξελέγησαν:

Πρόεδρος:
Μισαηλίδης Αριστόβουλος

Τακτικά Μέλη:
Κοκκινάκης Διονύσιος
Βέλλης Νικήτας
Μπεχράκης Σταύρος
Κομνηνίδης Αλέξιος
Ντάντος Θεόδωρος
Μαριδάκη Μαρία
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος
Μιγόπουλος Νικόλαος (κατόπιν κλήρωσης λόγω ισοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη:
Παύλου-Παπαγεωργίου Ελευθερία (Τούλα)
Δήμα Κωνσταντίνα
Κατσούλης Σταύρος
Λάζαρης Βασίλειος

Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής:
Αναγνωστοπούλου Μαρία-Γαβριέλα
Κοκαλιάρης Ιωάννης
Σακελλαριάδης Λάμπρος

Αναπληρωματικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής:
Κάλφας Αθανάσιος
Τζελέφας Ευάγγελος