Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την έκτακτη γενική συνέλευση και όπως επιτάσσει ο αθλητικός νόμος αναρτούμε τη λίστα με τα μέλη του Πανιωνίου ΓΣΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 1. ΑΓ*********     ΓΕ******
 2. ΑΝ***************     ΜΑ******
 3. ΑΝ********      ΕΥ******
 4. ΑΝ************            ΝΙ******
 5. ΑΠ*********    ΣΤ******
 6. ΑΠ***********              ΙΟ******
 7. ΑΤ*******         ΒΑ******
 8. ΒΑ********       ΑΛ******
 9. ΒΑ***********               ΚΥ******
 10. ΒΑ*********    ΑΝ******
 11. ΒΕ******           ΝΙ******
 12. ΒΛ*********    ΜΑ******
 13. ΒΟ*************          ΧΡ******
 14. ΓΑ*******         ΑΝ******
 15. ΓΚ******            ΠΑ******
 16. ΓΟ*******         ΣΤ******
 17. ΔΑ*********    ΠΕ******
 18. ΔΑ*********    ΚΩ******
 19. ΔΕ********       ΕΛ******
 20. ΔΗ*****             ΚΩ******
 21. ΖΑ*******         ΑΝ******
 22. ΖΑ*******         ΝΙ******
 23. ΖΑ**********   ΓΕ******
 24. ΖΟ********       ΠΑ******
 25. ΖΩ*****             ΚΩ******
 26. ΘΕ********      ΔΗ******
 27. ΘΕ**************        ΚΩ******
 28. ΚΑ************             ΠΕ******
 29. ΚΑ*********     ΒΑ******
 30. ΚΑ***********               ΙΩ******
 31. ΚΑ**********  ΝΙ******
 32. ΚΑ*********     ΣΤ******
 33. ΚΕ*******         ΙΩ******
 34. ΚΙ*********** ΕΜ******
 35. ΚΛ*****              ΑΝ******
 36. ΚΟ**********  ΙΩ******
 37. ΚΟ**********  ΔΙ******
 38. ΚΟ********      ΠΑ******
 39. ΚΟ**********  ΑΛ******
 40. ΚΟ********      ΠΑ******
 41. ΚΟ******           ΓΕ******
 42. ΚΩ**********  ΦΩ******
 43. ΛΑ********       ΒΑ******
 44. ΜΑ********** ΚΙ******
 45. ΜΑ********** ΕΥ******
 46. ΜΑ********     ΜΑ******
 47. ΜΙ**********  ΝΙ******
 48. ΜΙ**********  ΑΡ******
 49. ΜΙ**********  ΗΛ******
 50. ΜΠ*********   ΚΩ******
 51. ΜΠ*********   ΣΤ******
 52. ΜΠ******          ΚΩ******
 53. ΝΤ*******         ΘΕ******
 54. ΠΑ***************     ΧΑ******
 55. ΠΑ*******************           ΕΛ******
 56. ΣΑ*************           ΛΑ******
 57. ΣΑ************             ΜΙ******
 58. ΣΑ**********   ΘΕ******
 59. ΣΙ***********  ΒΑ******
 60. ΣΚ*******          ΚΥ******
 61. ΣΤ************             ΑΘ******
 62. ΣΥ**************         ΓΕ******
 63. ΣΩ************            ΣΩ******
 64. ΤΖ*********     ΠΕ******
 65. ΤΙ**********    ΠΑ******
 66. ΤΣ******            ΠΡ******
 67. ΤΣ**********   ΕΜ******
 68. ΤΣ*******          ΜΑ******
 69. ΤΣ*******          ΠΑ******
 70. ΤΣ**********   ΠΑ******
 71. ΤΣ*****              ΘΩ******
 72. ΤΣ********       ΤΙ******
 73. ΦΑ*********   ΜΑ******
 74. ΦΑ*********   ΟΛ******
 75. ΦΕ*********    ΑΝ******
 76. ΦΙ**********  ΦΙ******
 77. ΦΡ********** ΝΙ******
 78. ΦΡ********** ΝΙ******
 79. ΦΡ********** ΜΙ******
 80. ΧΑ**********  ΝΙ******
 81. ΧΡ*********     ΠΑ******