ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα Τακτικά και Ταμειακώς Ενήμερα Μέλη του Συλλόγου, βάσει του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ:

Α. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων αυτού.

Β. Ανάγνωση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Γ. Έγκριση του Απολογισμού της Οικονομικής χρήσεως που έληξε.

Δ. Ψήφιση του Προϋπολογισμού της νέας χρονιάς.

Ε. Συζήτηση και απόφαση και επί άλλων θεμάτων.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ..

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 19.00, στον ίδιο χώρο.

Νέα Σμύρνη 24/06/2022

Για τον Πανιώνιο Γ.Σ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Άρης Η. Μισαηλίδης