Τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της 06/07/2022 είναι τα κάτωθι:

CO***    CL***
MA*** LO***    MA*** SO***
ΑΓ***    ΓΕ***
ΑΔ***    ΙΩ***-ΓΕ***
ΑΘ***   ΓΕ***
ΑΛ***    ΑΝ***
ΑΝ***     ΓΕ***
ΑΝ***    ΜΑ*** ΓΚ***
ΑΝ***    ΝΙ***
ΑΥ***    ΣΩ***
ΑΧ***    ΔΗ***
ΒΑ***    ΑΛ***
ΒΑ***    ΙΩ***
ΒΑ***    ΑΝ***
ΒΑ***    ΘΕ***
ΒΕ***   ΝΙ***
ΒΛ***    ΒΑ***
ΒΛ***    ΓΕ***
ΒΛ***    ΣΤ***
ΒΟ***    ΣΤ***
ΒΟ***    ΕΥ***
ΒΟ***    ΝΙ***
ΓΑ***    ΑΝ***
ΓΑ***     ΠΕ***
ΓΕ*** ΜΙ***    ΜΙ***
ΓΟ***    ΣΤ***
ΔΕ***    ΘΕ***
ΔΗ***    ΚΩ***
ΔΗ***    ΜΕ***
ΔΗ***    ΚΩ***
ΔΟ***    ΜΙ***
ΕΡ***    ΠΑ***
ΕΥ***    ΔΗ***
ΖΕ***    ΚΩ***
ΘΑ***    ΚΩ***
ΘΕ***    ΔΗ***
ΚΑ***    ΔΗ***
ΚΑ***    ΒΑ***
ΚΑ***    ΣΠ***
ΚΑ***    ΠΕ***
ΚΑ***     ΒΑ***
ΚΑ***     ΑΝ***
ΚΑ***     ΘΕ***
ΚΑ***    ΒΑ***
ΚΑ***     ΝΙ***
ΚΑ***    ΣΤ***
ΚΙ***    ΔΗ***
ΚΟ***    ΙΩ***
ΚΟ***    ΑΛ***
ΚΟ***    ΙΩ***
ΚΟ***    ΜΙ***
ΚΡ***    ΑΝ***
ΚΥ***    ΚΩ***
ΛΑ***    ΜΙ***
ΛΑ***     ΒΑ***
ΛΕ***    ΚΩ***
ΛΕ***    ΜΙ***
ΛΟ***    ΑΝ***
ΜΑ***    ΑΘ***
ΜΑ***    ΔΗ***
ΜΑ***    ΜΙ***
ΜΑ***    ΚΩ***
ΜΑ***    ΒΑ***
ΜΑ***    Μ***
ΜΑ***    ΓΡ***
ΜΗ***     ΝΙ***
ΜΙ***    ΝΙ***
ΜI***    ΑΡ***
ΜΙ***    ΧΑ***
ΜΟ***    ΑΝ***
ΜΠ***    ΠΑ***
ΜΠ***    ΣΤ***
ΜΠ***    ΑΛ***
ΜΠ***    ΘΕ***
ΝΕ***    ΔΗ***
ΝΤ***    ΘΕ***
ΞΑ***    ΓΙ***
ΞΕ***    ΓΕ***
ΞΗ***    ΚΩ***
ΟΙ***     ΤΡ***
ΠΑ***    ΠΑ***
ΠΑ***    ΣΟ***
ΠΑ***    ΑΘ***
ΠΑ***    ΝΙ***
ΠΑ***    ΣΤ***
ΠΑ***    ΔΗ***
ΠΕ***    ΣΩ***
ΠΟ***    ΕΜ***
ΠΟ***    ΑΝ***
ΡΑ***    ΒΑ***
ΡΟ***    ΣΑ***
ΣΑ***    ΛΑ***
ΣΑ***    ΙΩ***
ΣΑ***    ΜΠ***
ΣΙ***     ΑΝ***
ΣΚ***    ΔΗ***
ΣΠ***     ΝΙ***
ΣΤ***    ΑΝ***
ΣΤ***    ΒΑ***
ΣΤ***    ΓΕ***
ΣΩ***    ΜΙ***
ΣΩ***    ΓΕ***
ΣΩ***    ΑΝ***
ΤΑ***    ΚΩ***
ΤΖ***    ΠΕ***
ΤΟ***    ΜΙ***
ΤΟ***    ΔΗ***
ΤΣ***    Μ***
ΤΣ***    ΕΥ***
ΤΣ***    ΙΩ***
ΤΣ***    ΚΩ***
ΤΣ***    ΓΕ***
ΤΣ***    ΝΙ***
ΦΡ***    ΒΙ*** ΙΩ***
ΦΡ***    ΓΕ***
ΧΑ***    ΜΙ***
ΧΑ***    ΚΩ***