ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ
(Κολύμβηση από 6 μηνών έως 3 χρονών)

6-20 μηνών:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 11.45-12.15
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.45-12.15

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 19.45-20.15
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.45-20.15

ΠΕΜΠΤΗ 19.45-20.15 & ΣΑΒΒΑΤΟ 12.00-12.30

21-36 μηνών
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 12.15-13.00
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.15-13.00

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 20.15-21.00
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.15-21.00

ΠΕΜΠΤΗ 20.15-21.00 & ΣΑΒΒΑΤΟ 12.30-13.15

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ
16.00-16.45 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16.45-17.30 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.30-18.15 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.15-19.00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19.00-19.45 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16.00-16.45 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ / 09.00-09.45 ΣΑΒΒΑΤΟ
16.45-17.30 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ / 09.45-10.30 ΣΑΒΒΑΤΟ
17.30-18.15 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ / 10.30 – 11.15 ΣΑΒΒΑΤΟ
18.15-19.00 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ / 11.15-12.00 ΣΑΒΒΑΤΟ
19.00-19.45 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ (25 μέτρα)
16.00-16.45 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16.45-17.30 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.30-18.15 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18.15-19.00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09.00-09.45 ΣΑΒΒΑΤΟ
09.45-10.30 ΣΑΒΒΑΤΟ
10.30-11.15 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΦΑΑ
16.00-16.45 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16.45-17.30 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.30-18.45 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.00-11.15 ΣΑΒΒΑΤΟ (ΕΠΙΛΕΚΤΑ – ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
08.00-15.30 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11.30-14.30 ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-13.45 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AQUAEROBIC
21.15-22.00 ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ