ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  – ΣΑΒΒΑΤΟ  & ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Κ16
Κ16
Κ15
Κ14
Κ14
Κ14    
Κ14  
Κ13
Κ12
Κ12
Κ12  
Κ12
 Κ12
Κ12      
Κ11
Κ10
Κ10  
Κ10  
Κ10  
Κ10
Κ10
Κ8
Κ8  
Κ8  
Κ8